The Book Pond
1083 recensioner
4539907 besök
Evergreen
pixel
Belva Plain
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1984
ISBN: pixel 91-32-31072-2
Evergreen är en klassisk familjesaga som spänner över flera generationer och länder. Den blev Belva Plains stora genombrott. Judinnan Anna utvandrar till Amerika vid sekelskiftet och finner där två män som hon slits mellan. Den ene är förstås rik och välbärgad, den andre fattig som hon själv...

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: