The Book Pond
1083 recensioner
4542408 besök
Sjöfartsnytt
pixel
Annie Proulx
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The shipping news
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-37-10889-1
Lasse Hallström gjorde film av den här boken och lyckades på pricken fånga det karga New Foundland, den stinkande fisken och de udda figurer som Proulx målar upp. Journalisten Dan Quoyle flyr dit till sina rötter efter att ha blivit lämnad av sin fru. Med sig har han sin dotter och boken handlar om hur han försöker skaffa sig ett nytt liv och fotfäste i denna kalla avkrok, men där många människor han möter är desto varmare.

A-Lo, 1997
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: