The Book Pond
1083 recensioner
4540047 besök
Guards guards
pixel
Terry Pratchett
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel I lagens namn
Bokförlag: pixel Corgi
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 0-552-13462-7
Kurt rekommenderade att jag skulle läsa Guards Guards för att få en rättvis bild av Pratchett. Som många andra Discworld-böcker utspelas handlingen i staden Ankh-Morpork. Ett mystiskt brödrarskap samlas på kvällarna för att med magins hjälp anropa en drake som ska hjälpa dem att överta makten efter den kyligt intellektuelle Patriciern. Sedan han installerades som regent har nattvakten i staden decimerats betydligt och består nu bara av tre personer (den fjärde har tragiskt omkommit) till följd av att mördare och tjuvar har fått ett eget skrå och därmed legitimiserats.

Till staden anländer den naive och godhjärtade Carrot som vuxit upp bland dvärgar och nu ska söka lyckan som nattvakt, då ryktet om deras låga anseende inte alls nått honom. Sedan följer en hejdlös, skruvad och rolig historia om en eldsprutande imaginär drake som vägrar försvinna, en bibliotikarie förvandlad till orangutang på jakt efter en stulen bok, en drakuppfödande madame med stor pondus, om fega och modiga vakthjärtan, om den lilla sumpdraken Errol som äter allt han kan komma över (lampolja, tekittlar, rustning) för att få till en flamma och om dunkla motiv i palatsets salar.

Ofta är det så kul att jag fnissar högt. Pratchett has a way with words för att sammanfatta. Här finns gott om ordlekar, påhittade ord, dubbelbottnade meningar, ironi i mängd. Till exempel när den gode Carrot har kallats ut av bibliotikarien i ett enligt honom brådskande ärende: 'You summoned the Watch,' Carrot drew himself up proudly 'because someone's taken a book!' The Librarian gave him the kind of look other people would reserve for people who said things like 'What's so bad about genocide?'

De olika karaktärernas egenskaper tycker jag också framträder fint i Guards Guards med sina förtjänster, fel och brister, men till bokens nackdel hör att slutet är för långdraget med alla vändningar fram och tillbaka. Det hade tjänat på att kortas ner betydligt.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: