The Book Pond
1083 recensioner
4539916 besök
The colour of magic
pixel
Terry Pratchett
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Magins färg
Bokförlag: pixel Corgi
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 0-552-12475-3
Det här är Pratchetts första bok om Diskvärlden och också den första jag läser av honom. Vad jag förstår har han ännu inte här riktigt hittat sitt karakteristiska och slagfärdiga språk, kryddat med wit och ordlekar. Men man kan här och var ana vad som komma skall. Det är en händelsespäckad historia, som kan vara lite svår att hänga med i ibland. Dock är det i stort sett ett nöje att följa den obotligt optimistiska och aningslösa Twoflowers och den misslyckade, men tursamme trollkarlens äventyr.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: