The Book Pond
1083 recensioner
4475843 besök
Unga kvinnor
pixel
Louisa May Alcott
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Little women
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1984
ISBN: pixel 91-48-50926-4
De unga kvinnorna är de fyra systrarna March, som var och en har sina speciella drag. Meg är den söta och fåfänga av dem, Jo pojkflickan som klättrar i träd, Beth tänker på andra mer än sig själv och Amy är lite lat och bortskämd.

Under några år får man följa flickorna. Kapitlen handlar mycket om hur de tar sig igenom olika prövningar, t.ex. fattigdom och separationen från sin pappa, som måste lämna familjen för att tjäna armén under inbördeskriget, men här finns också muntrare saker som utflykter och lekar. Genom allt som händer utvecklas systrarna (till det bättre förstås...) genom de olika 'läxor' de lär av livet.

Även om jag finner visst nöje i att läsa om systrarna Marchs liv, som trots många svårigheter verkar lyckligt, känns det som om det blir lite för mycket moralkakestämning i den ibland. Unga kvinnor går fortfarande i nytryck som ett exempel på god ungdomlitteratur, men jag tycker inte den känns så välplacerad i ett modernt Sverige. Om man läser boken utifrån det sammanhang den skrevs i kanske man kan uppskatta den ändå.

A-Lo, 1985
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: