The Book Pond
1083 recensioner
4475768 besök
The Goonies - dödskallegänget
pixel
James Kahn
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The Goonies
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-37-08919-6
När jag var tretton såg jag Spielberg-filmen the Goonies på video och tyckte att det var ett perfekt äventyr om bovar, pirater och gömda skatter. Något år senare såg jag om den och fann den bitvis outhärdlig, eftersom ungarna uppenbarligen regisserats att skrika väldigt mycket - hela tiden. Well, till saken. Det här är boken som bygger på manuset, även om en del bitar har ändrats från filmen. Det är en hyfsat lyckad överföring, berättad ur den trettonårige Mikeys perspektiv.

A-Lo, 1985
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: