The Book Pond
1083 recensioner
4542453 besök
Urkällan
pixel
Ayn Rand
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The fountainhead
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1993
ISBN: pixel 91-7133-194-8
Urkällan handlar om arkitekten Howard Roark och hans ideal och strävan efter raka och rena linjer, tvärtemot 20-talets konventioner. Som sig bör finns även en konkurrent (betydligt mer mainstream, betydligt mer framgångsrik
- åtminstone om framgång mäts i erkännande och pengar) och en kvinna med i bilden.

Egensinnigheten och kompromisslösheten triumferar till slut och på väg till sidan 800 någonting får vi förutom intrigerna ta del av Rands filosofiska utlägg och funderingar kring individualism och människoideal. Trots att det är en mastodontbok är det väl värt att ta sig igenom alla sidorna.

A-Lo, 1995
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: