The Book Pond
1083 recensioner
4543972 besök
Augusti
pixel
Judith Rossner
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel August
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1984
ISBN: pixel 91-0-046275-6
En kvinna går i terapi. Hon är ung, vacker, intelligent, men då sommaren och augustimånaden närmar sig mår hon allt sämre. Som läsare har jag svårt att identifiera mig med patienten och den är kanske lite för lång och långsam för att vara riktigt intressant, men på något sätt tycker jag ändå om den.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: