The Book Pond
1083 recensioner
4542443 besök
Ett brott är blott ett brott
pixel
Diane K Shah
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel As crime goes by
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1994
ISBN: pixel 91-7119-630-7
En 'hemtrevlig' deckare, som utspelar sig i Hollywoods glansdagar på 40-talet. Inte minst den engelska titeln är 'As Crime Goes By' anspelar mycket på den romantiska stämning som boken har, sina brott till trots. I centrum står en journalist, som jobbar på en klassiskt stökig tidningsredaktion och blir indragen i skumma affärer.

A-Lo, 1995
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: