The Book Pond
1083 recensioner
4539936 besök
Macbeth
pixel
William Shakespeare
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Bokförlag: pixel Longman
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 0-582-52711-2
Inom British English på Högskolan kunde vi förstås inte komma ifrån den störste av dem alla: Shakespeare. Macbeth är kanske efter Hamlet hans mest kända verk och vi läste hela pjäsen på gammelengelska, där ena sidan på varje blad togs upp av fotnötter med förklarande text. Det gick inte direkt snabbt att ta sig igenom, men det var roligt att få analysera dramat på detta vis, för man lärde sig mycket som annars bara hade passerat förbi.

Macbeth är en tragedi, men hade det varit en film idag tror jag att den hade hamnat i genren thriller/action. Macbeth är en general i kungens armé, väl respekterad för sitt mod. Men när han gör entré blir hans rättrådige karaktär lite mer ambivalent, eftersom han börjat falla offer för mörka tankar och frestelser om att förskansa sig mer makt genom att mörda Kung Duncan. Tillsammans med sin ambitiösa fru Lady Macbeth planerar han och genomför dådet. Det dröjer inte länge förrän han torteras av sitt samvete, men framförallt av rädslan för att bli upptäckt. Han måste undanröja varje spår och hamnar i en våldsspiral som bara kan sluta med undergång.

Lady Macbeth framställs ofta som det onda inslaget, efter att ha uppmuntrat och drivit på sin man att mörda, men Macbeth behöver knappast så mycket övertalning. Inte minst efter häxornas profetia ökar hans äregirighet och makthunger och jag tycker väl snarare det är hans hustru som verkar besitta mest samvetskval. De primära skurkarna i sammanhanget är kanske häxorna, då de inte bara förutspår ond bråd död utan också aktivt verkar för förgörelse.

Jag gillar det övernaturliga inslaget med trollpackorna. Deras rit i början på Akt I med bubblande grytor sätter verkligen prägel på resten av pjäsen:
'Fair is foul and foul is fair. Hover through the fog and filthy air.'

Macbeth är kanske svårforcerad om man inte besitter ett ex med förklaringar eller diskuterar den med någon, men det finns lättlästa versioner som jag tycker att man kan försöka sig på, för det är Macbeth värd.

A-Lo, 1992
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: