The Book Pond
1083 recensioner
4539937 besök
Vindsträdgården
pixel
Virginia Andrews
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Flowers in the attic
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-37-08977-3
Virginia Andrews var otroligt stor när jag gick i högstadiet. Hennes böcker om de fyra instängda syskonen på vinden fångade horder av framförallt tonårstjejer och även jag satt klistrad vid Vindsträdgården.

Den ruggiga historien tar sin början i en bilolycka där pappan i familjen Dollanganger omkommer. Modern, i osunt starkt behov av pengar, inser att hon av olika skäl aldrig kommer att skrivas in i sitt fars testamente om han får nys om hennes fyra barn. Så med den elaka mormodern spinner hon planen att hålla undan dem på en vind, en vistelse som kommer att vara i fyra år och som kantas av svek, elakhet, galenskap, incestuös sex bara för att nämna några ingredienser.

Med Vindsträdgården är det precis som med TV-såpor; man tittar inte nödvändigtvis för att de är så himla bra, men dramaturgiskt sett är de uppbyggda så att man är ivrig att få veta fortsättningen.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: