The Book Pond
1083 recensioner
4540018 besök
På andra sidan midnatt
pixel
Sidney Sheldon
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The other side of midnight
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1978
En av Sheldons första och här lägger han an tonen för sina kommande böcker där lust, intriger, vedergällning och mord florerar friskt. Kvinnorna ska gärna vara svikna, fattiga och ruva på gruvlig hämnd (fransyskan Noelle Page i detta fall). Som motpol finns här en söt liten stjärnögd flicksnärta (Catherine) och naturligtvis så finns här gott om mäktiga män med genomträngande blick. Jag tycker inte det här är särskilt bra, men det går an som underhållning.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: