The Book Pond
1083 recensioner
4549536 besök
Tully
pixel
Paullina Simons
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 91-7133-336-3
En ganska anonym bok om tre vänner i Kansas, där Tully är den vilda, den tuffa, som fladdrar runt i livet. Hennes barndom och ungdomstid är tuff med en pappa som försvinner, en mamma som misshandlar henne och vännen Jennifer som begår självmord, något som hon inte kan komma tillrätta med. Hennes bistra erfarenheter kanske bidrar till hennes flackande karaktär, kanske inte, men hon flyttar, avverkar män och blir gravid på samma rycka-på-axlarna-sätt. Det är som hon aldrig kan växa upp, hon agerar aldrig vuxet och man blir aldrig klok på henne. Det händer mycket dystert, men det är ingen dålig bok, även om den inte sätter några djupa spår.

A-Lo, 1998
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: