The Book Pond
1083 recensioner
4549576 besök
Marilyn / Norma Jeane
pixel
Gloria Steinem
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1987
ISBN: pixel 91-46-15522-8
Som tusen och tusen andra fascinerades jag tidigt över Marilyn Monroe, hennes liv och för tidiga, tragiska död. Hennes filmer brydde jag mig mindre om och har egentligen bara sett 'De missanpassade' och 'I hetaste laget'. Nej, det var människan och legenden Marilyn jag ville läsa om och kunde därför inte motstå att beställa denna bok som Gloria Steinem, den berömda journalisten, skrivit.

Här finns egentligen ingenting nytt, utan kronologiskt berättas historien om Norma Jeane, den 'moderlösa' flickkvinnan, som blev Marilyn Monroe: neurotisk, missbrukande, avgudad filmstjärna. Men Steinem skriver bra och boken illustreras dessutom med unika foton; de sista som togs av Marilyn före hennes död vid 36 års ålder.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: