The Book Pond
1083 recensioner
4475793 besök
Onkel Toms stuga
pixel
Harriet Beacher Stowe
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Oncle Tom's cabin
Bokförlag: pixel Bokorama
Utgiven: pixel 1983
ISBN: pixel 91-7024-091-4
Det var av ren och skär ilska över hur slavarna behandlades som Harriet Beacher Stowe på 1800-talet satte sig ner och skrev Onkel Toms Stuga. Men trots sin framåtskridande inställning ser man med moderna ögon att Harriet Stowe också var präglad av sin tid och synen på den 'underlägsna svarta rasen'.

Boken blev omedelbart en bestseller, översattes till ett 40-tal språk och bidrog inte så lite till motståndet mot slaveriet och det amerikanska inbördeskriget. När bl.a. slavägarna protesterade mot boken och avfärdade den som ren lögn gav Stowe 1853 ut en nyckel till 'Stugan' där hon visar att de flesta händelser har verklighetsbakgrund.

Berättelsen börjar en vinterdag 1850. Den hygglige godsägaren Arthur Shelby har skulder och blir tvungen att sälja ett par av sina slavar, den kristna Tom och den lilla pojken Harry, son till Eliza och George. Eliza kan inte stå ut med att skiljas från sitt barn och rymmer under natten med pojken över Ohiofloden. Men Tom får följa med söderut och hamnar slutligen hos den grymme plantageägaren Simon Legrees.

Onkel Toms stuga är full av exempel på den omänskliga och förnedrande behandlingen av svarta som misshandel, mord, våldtäkter, slavauktioner, familjesplittringar och jag grät mig igenom delar i den. Men den innehåller också mycket hopp och tro och slutet är trots allt ljust i någon mening.

A-Lo, 1985

1 kommentar
Onkel Toms fruga 2012-08-31 19:35
Bra bok!
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: