The Book Pond
1083 recensioner
4540086 besök
Närkontakt
pixel
Whitley Strieber
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Communion
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1989
ISBN: pixel 91-37-09700-8
En enligt mig talanglös bok om Whitley Striebers påstådda 'abduction by aliens'. Jag började inte läsa boken med den inställningen, men det var så jag avslutade den. Ju mer han försöker övertyga om sanningen i sin berättelse, desto mer ljuder de desperata klangerna. Han greppar efter halmstrån för att bevisa sin 'teorier'. Jag tror inte på honom och boken är inte underhållande nog som ren science fiction heller.

A-Lo, 1995

1 kommentar
Gustav 2013-03-16 21:24
Den här boken är perfect om du tycker om att bli skämd och har hopp för att de finns där ute. Omslaget skrämde mig som barn i min pappas bokhylla jag kände mig manad att läsa den senare och den var så bra. Den enda riktiga bok jag brytt mig om att läsa klart.
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: