The Book Pond
1083 recensioner
4540008 besök
Le petit prince
pixel
Antoine de Saint-Exupéry
Framsidesbild
2
Språk: pixel Franska
Svensk titel: pixel Den lille prinsen
Bokförlag: pixel Gallimard
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 9-782070-408504
Läser den berömda sagan om 'Den lille prinsen' på franska. Dels för att öva språket, dels för att författaren härstammade från Lyon som jag har en relation till. Boken är inte alltför komplicerad. Naturligtvis. Handlingen är ju en simpel saga, men det är budskapet i den som är väsentligt, som jag tolkar det: att inte glömma bort sitt inre barn och därmed sånt som verkligen är viktigt i livet.

Detta sammanfattas av räven som prinsen möter: ”On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux'. Man kan inte se ordentligt om man inte använder hjärtat. Det som är viktigt är osynligt för ögonen. Det är väl en söt liten historia, med trevliga teckningar, men samtidigt tycker jag prinsen är för dyster, snusförnuftig och tråkig för att få representera ett barn. Det tillhör ändå allmänbildningen att läsa den här boken, så nu är det gjort.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: