The Book Pond
1083 recensioner
4543934 besök
Larry's party
pixel
Carol Shields
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Larrys gäster
Bokförlag: pixel 4th Estate
Utgiven: pixel 1998
ISBN: pixel 1-85702-705-1
Larry's party är skriven på ett ganska udda vis. Varje kapitel inleds som om man inte hade läst de föregående och innehåller resuméer av huvudpersonerna och händelser som inträffat. Det kunde ha blivit tjatigt, men jag finner det ganska charmigt.

Larry får vi följa från tonåren till medelåldern genom hans karriär och äktenskap. Tonvikten ligger inte så mycket på händelserna i hans liv dock, utan på hans betraktelser av dem. Trots detta lär man aldrig riktigt känna honom. Man får uppfattningen att han är en ganska 'decent guy', hans passion för labyrinter undgår ingen, hans förhållande till sin familj är något ansträngt, men vem han egentligen är vet man inte riktigt.

Kanske är det ett mer rättvist porträtt också, eftersom kategoriseringar och egenskapsbeskrivningar placerar människor i fack där de nödvändigtvis inte hör hemma. Hur man är består av ett bredare spektrum och det är väl detta att romanfigurerna framstår som så väldigt mänskliga som jag framförallt tycker att Shields lyckas med att förmedla.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: