The Book Pond
1083 recensioner
4540031 besök
Pilotens hustru
pixel
Anita Shreve
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The pilot's wife
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 91-7643-731-0
Jag slukar boken på två dagar. Vill man ha en bra och lättsmält spänningsroman kunde jag inte tänka mig något bättre. Händelserna som vecklas upp har kanske en mer tragisk utgång än vad man kunnat vänta, men samtidigt ger detta också en oväntad effekt. En trea när man är på humör.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: