The Book Pond
1083 recensioner
4543878 besök
White teeth
pixel
Zadie Smith
Framsidesbild
2
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Vita tänder
Bokförlag: pixel Penguin
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 0-14-027633-5
Hon blev hyllad för denna skildring av indier i England, Zadie Smith. Och den är väldigt roande att läsa emellanåt, speciellt beskrivningarna av de båda äkta makarnas outtröttliga besök till puben. Men jag fastnar inte för boken som helhet. Händelser på händelser staplas på varandra, men blir aldrig avslutade, aldrig reflekterade över. Jag behöver inga käcka moralkakor eller sedelärande historier i slutet på varje kapitel, men en tydligare röd tråd hade jag önskat mig.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: