The Book Pond
1083 recensioner
4549469 besök
Din tillgivna Virginia
pixel
Frances Spalding
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Virginia Woolf: paper darts
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1991
ISBN: pixel 91-37-10273-7
Din tillgivna Virginia är mer som en coffee table book än en roman. Snyggt formgiven, rikt illustrerad, något att bläddra i, att läsa en passage här och var ur. Den innehåller en mängd brev från och till Virginia Woolf. Brevvännerna är hennes syster, samtida konstnärer, vänner och bekanta.

Virginia skriver roligare brev än hon skriver böcker är min spontana känsla. Men man lär knappast känna människan genom dessa ytliga brottstycken. Den sammanfattning över hennes levnadshistoria som Spalding förser läsaren med behövs som ett kitt för att få ihop hela historien. Även personregistret längst bak är ett plus i kanten.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: