The Book Pond
1083 recensioner
4543967 besök
Den andra kvinnan
pixel
Joy Fielding
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The other woman
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1998
ISBN: pixel 91-0-056703-5
En hustru finner sig bedragen av sin man och dennes sekreterare och vad ska hon göra, eftersom hennes man är så underbar och hon har gett upp sina drömmar för hans skull?

Oj vilket skräp det här var! Bara för att jag var i Frankrike och inte hade någonting annat att läsa för tillfället tog jag mig igenom detta gammalmodiga, löjliga hafsverk, men aldrig annars! Undvik den helst.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: