The Book Pond
1083 recensioner
4539908 besök
The notebook
pixel
Nicholas Sparks
Framsidesbild
1
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Jag sökte dig och fann mitt hjärta
Bokförlag: pixel Little, Brown & Company
Utgiven: pixel 1996
ISBN: pixel 0-446-52080-2
Det här var en riktig skräproman rent ut sagt. Köpte den på Wiens flygplats i väntan på ett flyg till Sverige och började läsa om ett gammalt par varav damen har blivit senil. Den äldre mannen drömmer sig tillbaka om hur de träffades och hur omöjlig deras kärlek var, men hur de till sist fick varandra och sedan levde lyckliga i alla sina dar. Det finns ingen poäng, det är bara sötsliskigt. Yuck. Vad värre är har Sparks romaner filmats mer än en gång, så någon måste de tilltala, men inte mig.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: