The Book Pond
1083 recensioner
4539992 besök
Maus II, a survivor's tale
pixel
Arthur Spiegelmann
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Maus II, en överlevandes historia
Bokförlag: pixel Pantehon Books
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 0-394-55655-0
En udda berättelse i tecknad form om sonen till en man som överlevde koncentrationslägren i Tyskland och konsekvenserna av det. Belyser sonens dilemma att stå ut med sin pappas sjukliga snålhet (konsekvens av fattigdom och eländiga förhållanden) samtidigt som han har skuldkänslor för sin irritation. Intressant tema att nazioffren också är människor med fel och brister och inte de helgon vi ofta vill göra dem till.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: