The Book Pond
1083 recensioner
4544053 besök
Vishnus död
pixel
Manil Suru
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The death of Vishnu
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 91-0-057921-1
Böcker om Indien har alltid fascinerat mig och speciellt när författare som Manil Suri på ett så verklighetsnära sätt förflyttar läsaren rakt in i det doftande, stinkande, smutsiga, dammiga, varma, färgstarka, lyckliga, fattiga Indien.

Boken handlar om Vishnu som ligger och dör på trappavsatsen som är hans boplats i det hyreshus han tjänat. Man får följa de olika grannarnas förehavanden under hela hans dödsprocess. Hur de grälar, drömmer, älskar och lever sitt liv i övrigt. Passagerna med Vishnus egna återblickar där de hinduiska gudarna får en framträdande roll blir lite sega ibland, men i övrigt är det en bok att njuta av i fulla drag.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: