The Book Pond
1083 recensioner
4549487 besök
Pesten
pixel
Albert Camus
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel La Peste
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 91-0-010256-3
Oran, en stad i Nordafrika, blir hemsökt av pesten. Myndigheterna agerar snabbt och har snart belägrat hela området. Ingen kommer in och ingen kommer ut och familjer och älskande separeras av stadsgränser - och av döden.

Läkaren Bernard Rieux får ta sig an de pestsmittade med de få medel som står till buds. Allteftersom epidemin fortgår måste det organiseras alltfler isolerade sjukhus, större begravningsområden och livsmedelsransoneringar. Men hur länge ska människor orka kämpa mot en farsot som kanske inte har något slut?

Epidemier, krig, svält. Alla dessa katastrofer som drabbar mänskligheten och som driver människors rädslor, hopp och förtvivlan till det yttersta. Pesten är en allmängiltig bok om just detta; vad händer när man lever mitt i det värsta - varje dag?

Alla reagerar olika förstås, men generellt kan man efter en tid se den första tidens förtvivlan och desperation förbytas i någon slags vana och acceptans. Det mänskliga psyket klarar inte av att ständigt vara skrämt - ens under de värsta förhållanden. Det onormala blir på något märkligt sätt normalt och människor har ett sätt att anpassa sig till detta. Så till den grad att när katastrofen väl börjar bedarra kan vissa till och med uppleva en tomhet.

Det är den psykologiska påfrestningen och omställningen, reaktionerna hos människor under stress som jag upplever som mest intressant med Pesten, och som Camus mycket skickligt skildrar. Och också min egen reaktion på det fasansfulla. När döden blir så omfattande blir den avpersonifierad och nästan bara en siffra; det är svårt att bli så berörd över massdöden som över den enskilda personen.

Jag tror att om man är tillräckligt bevandrad i franska ska man läsa boken på originalspråk för mitt ex hade en riktigt träig och gammalmodig översättning. Jag har i och för sig hört att det finns en nyare av Jan Stolpe som kanske är bättre.

A-Lo, 2010
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: