The Book Pond
1083 recensioner
4540083 besök
Frihetens sjö del 1& 2
pixel
James A Michener
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The Covenant
Svensk titel: pixel Frihetens sjö del 1 & 2
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1985
Frihetens Sjö är ännu ett epos (uppdelat på två böcker) signerat James Michener. Sin vana trogen har han utforskat ett land från begynnelsen till våra dagar, i det här fallet Sydafrika.

När berättelsen tar sin början har den vite mannen ännu inte befolkat kontinenten, utan här finns bara bushmän som kämpar för sin överlevnad. Från detta får man sedan följa generationer av olika släkten; Zulufamiljen Nxumalo som härstammar från bushmännen, holländarna van Doorn som anländer i slutet på 1600-talet, förvissade om att de blivit vägledda av Gud samt de adliga britterna Saltwoods som kommer i samband med Storbritanniens ockupation. Naturligtvis går det inte att berätta Sydafrikas historia utan att komma in på rasmotsättningar och apartheid (den vite mannens regelverk för att upprätthålla kontroll över de svarta) och de komplexa händelser som lade grund till systemet, så det upptar en stor del av den senare hälften.

Michener använder sig inte av hjältar och upprätthåller sig inte heller vid karaktärernas levnadsöden för att återskapa sina miljöer, utan han är primärt intresserad av att ge en historieskildring av det geografiska området. Men opersonligheten gör att jag ibland kan tycka att berättelsen blir lite själlös. Ingen är god och ingen är ond, alla är bara neutrala brickor i spelet. Men även utan denna personliga touch bär Frihetens Sjö sig själv och kändes totalt sett både ganska underhållande och utbildande.

A-Lo, 1988
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: