The Book Pond
1083 recensioner
4377165 besök
I skuggan av Taj Mahal
pixel
Anita Desai
Framsidesbild
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Baumgartner's Bombay
Bokförlag: pixel Trevi
Utgiven: pixel 1988
ISBN: pixel 91-7160-896-6