The Book Pond
1083 recensioner
4544001 besök
Joy Luck Club
pixel
Amy Tan
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel En bok för alla
Utgiven: pixel 2002
ISBN: pixel 91-7221-213-6
Vi får i Joy Luck Club följa åtta kinesiska kvinnor bosatta i USA, San Fransisco. 4 mödrar och deras betydligt mer assimilerade döttrar.

Genomgående så sår den nya kulturen en splittring mellan generationerna. I tillbakablickar berättar mödrarna om sina liv i ett patriarkaliskt Kina, som till stora delar var hårt, fattigt och slitsamt. Men minnena andas ändå ljus och förnöjsamhet. De lyckas inte föra över detta till sina döttrar som är flackande, otåliga, osäkra och missnöjda. Deras gemensamma arv räcker inte till för kommunikation över gränserna, vilket ett par av döttrarna lär sig förstå.

Boken är stillsamt berättad, men full av skarpa personskildringar, vardagsdramatik samt målande beskrivningar av ett förgånget Kina och ett modernt USA. Som samtidsskildring fungerar den både upplysande och underhållande.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: