The Book Pond
1083 recensioner
4544002 besök
Onåd
pixel
J.M Coetzee
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Disgrace
Bokförlag: pixel Bromberg
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 91-7608-821-9
Omslaget till Onåd fångade mig långt innan jag visste vem Coetzee var och långt innan han fick nobelpris. Den skabbiga hunden, som står på helspänn, på språng bredvid de rostiga tunnorna ute i ett ökenlandskap är störande. Den signalerar inte harmoni direkt och därför är bilden också väldigt talande för innehållet.

På något plan har universitetsprofessorn Lurie blivit tillfreds med den man han tror sig vara. En medelmåttig lärare med smak för kvinnor och sedan hans äktenskap är upplösta köper han sig sex och lägger inga moraliska värderingar i det. En dag kommer den späda eleven Melanie i hans väg och han utnyttjar sitt övertag för att få henne i säng. Det är inte direkt mot hennes vilja, men hon signalerar heller inte att hon vill. Affären får ett snabbt slut när föräldrar och pojkvän får reda på Luries existens och han hamnar i onåd. Själv reflekterar han inte en enda gång över att han skulle ha begått något misstag eller gjort fel.

Men han tar sitt straff och flyttar tillfälligt hem till sin dotter Lucy på landet där han hjälper till med trädgård och djur tills den dag tre män kommer till gården, stänger in Lurie på toaletten, våldtar hans dotter och stjäl hans bil. För första gången blir Lurie skakad. För första gången reagerar han. Delvis pga de egna skador han ådrar sig, men mest pga att Lucy vägrar att anmäla våldtäkten och snarast verkar vilja förlåta männen.

Inte under hela denna tid som följer drar han några paralleller till sina egna gärningar och att han själv flytt sin hemstad för att han betraktas som en förövare och helst skulle vilja att Melanie förlät honom och tog honom tillbaka. Man kan inte heller säga att Lurie får några sådana insikter, men han accepterar slutligen sin dotters val och stöttar henne i det.

På ytan är boken enkel. Språket är okomplicerat, avskalat, precist och vackert. Historien som sådan är också väldigt rättfram, men pga att den är mångbottnad kan man vända och vrida på Onåd så mycket man vill och har lust till. En mycket bra bok, som får mig att vilja läsa mer av Coetzee.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: