The Book Pond
1083 recensioner
4539948 besök
Bilbo
pixel
J.R.R Tolkien
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The hobbit
Bokförlag: pixel Rabén & Sjögren
Utgiven: pixel 1977
ISBN: pixel 91-29-41314-1
Egentligen är det konstigt att jag aldrig har läst Tolkiens böcker förut, speciellt Bilbo som är en lagom hemsk och spännande saga. Tolkien vände sig kanske mot en yngre publik, men nog kan jag tycka att Bilbo håller ganska väl även vid fyllda 28.

Han har en berättarstil som riktar sig direkt till läsaren och som också känns 'barnanpassad', men samtidigt är det rätt trevligt ändå. När man läst klart är man precis som den äventyrströtte hobbiten mest sugen på stekt skinka och ägg.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: