The Book Pond
1083 recensioner
4540019 besök
Sagan om ringen
pixel
J.R.R Tolkien
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The fellowship of the ring
Bokförlag: pixel AWE/Geber
Utgiven: pixel 1980
ISBN: pixel 91-20-06368-7
Till sist tog jag mig igenom den första delen i trilogin. Den var helt klart tyngre än Bilbo, tråkigare tyckte jag nog, även om mystiken finns kvar i Tolkiens omsorgsfullt beskrivna världar. Det finns ett överhängande hot i boken, men så mycket äventyr råkar inte sällskapet ut för egentligen på sin färd. Blev också väldigt besviken på slutet som inte är ett slut utan en brygga över till del två. Det hade jag inte riktigt räknat med.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: