The Book Pond
1083 recensioner
4544083 besök
Ytspänning
pixel
Aino Trosell
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel PAN/Norstedts
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-7263-060-4
En thriller som utspelar sig under ytan. Fyra dykare ska utföra ett rutindyk vid en oljeplattform i Nordsjön. I gruppen är de inbördes relationerna väldigt spända och ovanpå detta dyker det upp ett femte tillskott som är kvinna. Dykningarna påbörjas, men rutinuppdraget visar sig snart bli någonting helt annat... Dykmomenten är förstås spännande, men i övrigt tycker jag att boken är ganska medelmåttig.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: