The Book Pond
1083 recensioner
4542436 besök
Den hemliga historien
pixel
Donna Tartt
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The secret history
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1993
ISBN: pixel 91-34-51296-9
Det här är redan en klassiker och läst av tusentals människor, trots att handlingen om ungdomar som träffas när de studerar klassiska språk vid Oxford, ytligt sett inte ser säljande ut.

Det är en bok som inte kan låter sig kategoriseras, men som kanske skulle kunna beskrivas som en psykologisk thriller, fast den ser inte alls ut som de brukar göra. Tartt vänder och vrider på människors innersta och blottar sidor som inte kan kallas smickrande och det lämnar obehagliga känslor i kroppen.

A-Lo, 1994
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: