The Book Pond
1083 recensioner
4539919 besök
Storm över Eden
pixel
Belva Plain
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Eden burning
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1982
ISBN: pixel 91-7752-052-1
'Eden' i Belva Plains version är den karibbiska ön St. Felice där rike- och fattigdom ställs mot varandra. Huvudpersonerna är premiärministern Patrick som jobbar för att förbättra villkoren för sitt folk och Teresa - Tee - som får ta rollen som 'den mystiska skönheten'.

Hon är en passionerad ung kvinna, uppvuxen under fattiga förhållanden, som efter en 'skandal' blir förvisad från paradiset, gifter sig med en amerikan och flyr till New York. Men när hennes son växer upp dras han tillbaka till ön, går i sin moders fotspår och snart kommer hemligheterna upp till ytan.

Det här är inte en av Plains bättre böcker, dels för att handlingen är lite trög och tråkig, dels för att hennes beskrivningar av Karibbien kanske är lite stereotypa med varma nätter och 'varmblodiga' människor. Sådär tyckte jag.

A-Lo, 1988
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: