The Book Pond
1083 recensioner
4540081 besök
Moskitkusten
pixel
Paul Theroux
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The mosquito coast
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1984
Allie Fox är en medelålders man som har svårt att hantera det moderna livet i Amerika, där konsumtionssamhällets slit-och-släng leder till överfulla soptippar. Därifrån plockar Fox hem apparater och som den uppfinnare han är reparerar han eller bygger om dem. Men han när på en dröm om ett bättre och enklare liv utan maskiner, skräpmat och annat som han associerar med det hemland han avskyr.

Till sist tar han med sig hela familjen till Honduras djungler, men väl där övergår hans längtan efter perfektion i sådan besatthet och galenskap att det paradis han vill skapa blir till ett helvete som hotar splittra hela familjen. Jag gillade överlag Moskitkusten, även om den är lite ojämn, så att vissa delar känns långtråkiga.

Men jag funderar på vad Theroux vill säga, om något. Det behjärtansvärda syftet att bryta med överflödssamhället misslyckas kapitalt. Betyder det att vi inte bör försöka, att det inte går, eller att det helt enkelt inte gick i det här fallet? Den som vill kan även se filmen som gjordes med Harrison Ford i huvudrollen, men jag tyckte den var sämre än boken.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: