The Book Pond
1083 recensioner
4540028 besök
Räddaren i nöden
pixel
J D Salinger
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Catcher in the rye
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1990
ISBN: pixel 91-0-047903-9
Räddaren i Nöden går på ständigt nytryck och räknas fortfarande som en av de största generationsromanerna, fast den publicerades på 50-talet. Man får följa den unge Holden Caulfield under några dagar efter det att han kört i stort sett alla ämnen och tvingas lämna skolan. Han tar sig till New York, där han vandrar gata upp och gata ner i sällskap av sina existensiella funderingar. Den förvirring han känner inför sin framtid och sin plats i världen har kallats generationsöverskridande och det är väl därför som den håller än idag. Men jag kunde personligen inte relatera till den frustrerade och arge Holden och tyckte emellanåt att boken var ganska tröttsam.

A-Lo, 1990
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: