The Book Pond
1083 recensioner
4543939 besök
The golden cup
pixel
Belva Plain
Framsidesbild
2
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel En gyllene klenod
Bokförlag: pixel Dell
Utgiven: pixel 1987
ISBN: pixel 0-440-13091-3
The golden cup har en koppling till Evergreen, då den handlar om Paul Werners faster Henrietta Roth (Paul Werner var en av de män som Anna Friedman uppvaktades av i Evergreen).

Från det att hon är 18 år 1891 får man följa Henriettas (Hennies) liv över sekelskiftet och fram till första världskriget. Hennie är en stark kvinna som mot sin medelklassfamiljs vilja gifter sig med den fattige läraren Dan Roth. Dans brinnande engagemang för sociala reformer, avsky för de rikas livsstil och smak för kvinnor ställer snart till problem för Hennie, då det leder till att hon blir olycklig och att hennes familj tar avstånd från henne.

Det här var en av de första längre romaner jag läste på engelska och det tog inte så lite tid, men jag kände mig stolt när jag var klar. Kanske detta att jag lade ner så mycket tid på boken bidrog till att jag kände mer för den och skattade den ganska högt.

För rent objektivt sett är det inte en av Plains bättre verk. Det händer inte särskilt mycket och det är som om Plain kommer på det helt plötsligt och slänger in lite dramatik för sakens skull. Ojämnt tempo med andra ord och det gäller även tidsperspektivet, där flera år ibland kan avverkas på ett par sidor och ett par dagar sträckas ut i oändlighet. Karaktärerna är inte heller levande, utan tecknas ganska ytligt. Men som sagt, familjesagan höll mig ändå så pass intresserad att jag avslutade.

A-Lo, 1988
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: