The Book Pond
1083 recensioner
4540038 besök
Den tillfällige turisten
pixel
Anne Tyler
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The accidental tourist
Bokförlag: pixel Trevi
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-7160-764-1
Den här boken får mig att skratta många gånger, trots att ramhandlingen som sådan inte inbjuder till någon munterhet. Reseskribenten lever i ett dött äktenskap, alltsedan sonen dog ung. Till slut lämnar frun honom och han återvänder till sin hopplösa familj, som gör som de alltid har gjort, skrämda av nymodigheter och inte minst skräms sönerna av kvinnor. Genom ödets försyn råkar reseskribenten på en hundpsykolog som är allt han och hans familj inte är. Hon är sprudlande glad, klär sig i starka färger, får spontana infall. Mot alla odds blir de förälskade - och det är det bästa som kunde ha hänt den torre skribenten, men därmed inte sagt att problemen är slut; kontrasterna mellan de olika världarna är hejdlös.

Tyler måste jag säga, har skrivit underbar tragikomik med 'Den tillfällige turisten', men filmen med suveräne William Hurt och Geena Davis är ändå bättre. Se den.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: