The Book Pond
1083 recensioner
4549553 besök
Blomsterkronan
pixel
Minette Walters
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Scold's bridle
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 91-0-056442-7
Få sörjer när den illvilliga och rika Mathilda Gillespie hittas i badkaret med uppskurna handleder. En pikant detalj är att en Blomsterkrona, ett medeltida tortyrredskap, är nedtryckt över hennes huvud.

Polisens första teori är att det är självmord, något som Mathildas doktor Sarah Blakeney ställer sig tveksam till. Polisen är dock inte sen att ändra brottsrubriceringen till mord när det visar sig att Mathilda har snuvat sina släktingar på arvet och i stället skänkt det till Sarah, som får fullt upp med att bevisa sin oskuld.

I Blomsterkronan var Minette Walters verkligen i högform, för det här är så bra och spännande som en deckare kan bli.

A-Lo, 1997
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: