The Book Pond
1083 recensioner
4549417 besök
Skulptrisen
pixel
Minette Walters
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Sculptress
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1996
ISBN: pixel 91-0-056214-9
Journalisten Roz Leigh åker för att intervjuda en kvinna, kallad Skulptrisen, dömd till livstids fängelse för mord på sin mor och syster. Men allteftersom börjar Roz undra om det inte ligger mer bakom historien än vad Olive avslöjar.

Det är roligt med Walters, för hon skriver inte deckare efter gängse mall. Här finns inga slitna kommissarier och utredningar som går i stå. Hennes 'fall' har olika huvudpersoner i varje bok, i det här fallet av en journalist och det fungerar alldeles utmärkt. Dessutom är det så spännande, så spännande.

A-Lo, 1997
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: