The Book Pond
1083 recensioner
4539926 besök
Tänk dig ett bättre liv
pixel
Anna-Stina Vrethammar
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Trevi
Utgiven: pixel 1988
ISBN: pixel 91-7160-827-3
Under många år har det här varit min 'bibel' och jag återvänder regelbundet till den för att hämta stöd och tröst. Det var min au-pair kompis Anna i London som med stor entusiasm berättade om hur man med tankens kraft kan styra sitt liv i önskad riktning och jag lånade genast boken av henne och senare köpte jag ett eget exemplar.

Anna-Stina Vrethammar delar med sig av sina egna erfarenheter, om den vändpunkt i livet som satte henne i kontakt med begrepp som affirmationer (visualisering av ett önskat resultat) och positivt tänkande. Affirmationer är något som många använder sig av idag, inte minst idrottsmän, men då kallas det ofta mental träning.

Detta är en inspirerande bok och man behöver inte köpa allt i den (Vrethammar skriver t.ex. mycket om 'gud', som dock är fullt utbytbart mot 'kraft' eller 'energi') för att förstå och ta till sig av det enkla budskapet och teknikerna. Det är möjligt att jag ägnar mig åt självbedrägeri, men jag tycker faktiskt att affirmationer fungerar, när jag i perioder eller inför särskilda prövningar ägnar mig åt dem.

A-Lo, 1992
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: