The Book Pond
1083 recensioner
4475811 besök
Barn 312
pixel
Hans Ulrich Horster
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Suchkind 312
Bokförlag: pixel B. Wahlströms
Utgiven: pixel 1984
ISBN: pixel 91-32-31184-2
Den åttaåriga Martina har vuxit upp hos fosterföräldrar, då hon inte vet vem som är hennes riktiga mamma. Läsaren får dock veta att hon heter Ursula och bor i Österrike med sin familj och att hon inte verkar särskilt lycklig. Hennes hemlighet är att hon var förlovad med en annan man under andra världskriget och med honom fick hon Martina, men både fästmannen och dottern försvann i det allmänna krigskaoset.

En dag efterlyser Röda Korset flickan och där tar intrigerna vid. Ett antal mammor ska komma att göra anspråk på barn 312, som hon kallas, men efter många turer och förvecklingar kan biologisk mor och dotter återförenas. Det händer väldigt mycket i boken och det gör att man läser vidare, fastän att det ganska tidigt går att förutspå slutet.

Jag tyckte boken var rörande på ett sätt, men det kändes mer som en saga än som en skönlitterär roman; personerna man stöter på är antingen goda eller onda och historien förenklar allting väldigt mycket. T.ex. är det konstigt att Martina aldrig tänker på de fosterföräldrar hon lämnar, eller att de inte kommer och letar efter henne. Hon har ju ändå trivts hos dem. I stället blir det guld och gröna skogar i samma stund hon hittar sin riktiga mamma. Men Barn 312 kan man ändå läsa för den är trots allt spännande och går snabbt att ta sig igenom.

A-Lo, 1985
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: