The Book Pond
1083 recensioner
4543895 besök
Dit ödet vill
pixel
Belva Plain
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Random winds
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1982
ISBN: pixel 91-86102-31-1
Detta är ännu en av Belva Plains generationssagor, enligt mitt tycke den bästa hittills. Vi får följa en läkarfamilj från den rättskaffens landsortsdoktorn Enoch till hans övermodiga son Martin och dennes egensinniga dotter Claire.

Martin blir vid unga år våldsamt förälskad i den trollska Mary Fern som tillhör en helt annan samhällsklass, men detta är ingenting som Martin vill låta sig hindras av. Han agerar dock för långsamt och Mary gifter sig under tiden med godsherren Alex. Förkrossad söker Martin tröst hos Marys syster, den puckelryggiga Jessie som med sin humor och begåvning blivit hans vän och snart nog också hans fru. Men under ytan finns den undertrycka passionen och vad händer när den åter kommer till ytan.

'Dit ödet vill' är inte en bok med ett budskap, men inte heller en menlös kärleksroman utan en ganska finstämd historia om extremt dålig tajming som passar att läsa i soffan en regnig dag.

A-Lo, 1988
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: