The Book Pond
1083 recensioner
4540025 besök
Godnatt mister Tom
pixel
Michelle Magorian
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Goodnight mr Tom
Bokförlag: pixel Tiden
Utgiven: pixel 1990
ISBN: pixel 91-550-3556-6
Kanske att det här är mer av en barnbok, men jag läste den i vuxen ålder och jag tycker om att man kan få läsa fina sagor även då.

Den handlar om nioårige Willie, som blir ivägskickad från London under WWII till en förmodat säkrare tillvaro på landet. Willie hamnar hos Thomas Oakley (mister Tom), en riktigt butter gammal surkart, men under sitt bistra yttre har han förstås ett hjärta av guld och efter den första chocken över allt det nya börjar Willie finna sig väl tillrätta i sitt nya hem. Då händer det oåterkalleliga, han blir hemkallad....

Som sagt, det här är mer av en saga, en ganska sentimental och svartvitt sådan, men visst kan man även ibland behöva lite enkelhet där det goda segrar till slut.

A-Lo, 1992
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: