The Book Pond
1083 recensioner
4387451 besök
Trollvinter
pixel
Tove Jansson
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Alfabeta
Utgiven: pixel 1957
ISBN: pixel 91-501-0475-6
Det är den kallaste vinter i Mumindalen och normalt sett ligger hela Muminfamiljen i ide fram till islossningen. Men det här året vaknar Mumintrollet och kan rakt inte somna om. Han går på upptäcksfärd i en snöklädd värld som han inte vet något om och möter nya figurer: Too-ticki som bor i badhuset, de mystiska osynliga djuren, förfadern i skorstenen och den hurtiga Hemulen. Och långt där ute på isen sitter Morran och sprider kyla omkring sig.

Jag blir så otroligt lycklig av Tove Janssons böcker. De är skrivna för barn, men Mumindalen och dess befolkning känns överhuvutaget inte barnanpassade eller tillrättalagt på det där Disney-söta viset. Snarare är det absurt, underligt och rolig med frekventa inslag av (finsk?) dysterhet. Trollvinter är en pärla som är en fröjd att läsa från början till slut.

A-Lo, 2007
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: