The Book Pond
1083 recensioner
4542432 besök
Återkallad till livet
pixel
Reginald Hill
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Recalled to life
Bokförlag: pixel Minotaur
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 91-89380-37-1
Det här var riktigt dåligt måste jag säga. Kan inte förstå att jag läste ut skiten, men nu är det gjort. Första kapitlet var dock mer än lovande. Fantastisk uppbyggnad och vackert språk. Resten: katastrof. Eller för att sammanfatta: usla och vaga personbeskrivningar, anammande av alla klyschor som finns inom deckargenren, krystad dialog, ospännande och rörig intrig, meningslöst slut. Läs den inte!

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: