The Book Pond
1083 recensioner
4545082 besök
Ninja
pixel
Eric van Lustbader
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The Ninja
Bokförlag: pixel B. Wahlströms
Utgiven: pixel 1987
ISBN: pixel 91-32-42687-9
Ninja är den första boken där man möter Nicholas Linnear, en amerikan-japan med själen i öst och fötterna i väst. Han blir inblandad i en mordhärva där bekanta runtomkring honom mördas under oklara omständigheter. Det tar inte Nicholas lång tid att förstå att mördaren är en ninja med speciella gåvor. Allt pekar på att nästa offer är den sköna Justine och hennes mäktiga far och den enda som kan möta ninjan i en kamp på liv och död är - ja, gissa vem?

Av mitt raljerande tonfall så kanske det redan framkommit att jag inte ger så mycket för den här boken. Personerna är så stereotypa som de någonsin kan bli: kvinnorna är hjälplösa och väna, mördaren samvetslös och genomond, hjälten rättrådig och allvetande. Inte nog med att han behärskar alla kampsportstekniker som finns, han har också utvecklat ett sjätte sinne för att förnimma fara. Överhuvudtaget allting som har med Japan att göra är inneslutet i något mystiskt dunkel och varenda japan beskrivs besitta en visdom och intuition över det vanliga. Det är så utomordentligt fånigt att man knappt ids läsa vidare.

Jag kan ge plus till Lustbader för att han verkar ha kunskap om orienten och använder en korrekt japansk kampsportsterminologi, men historien han bygger upp runt den känns urvattnad och rent löjlig.

A-Lo, 1996
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: