The Book Pond
1083 recensioner
4543899 besök
Tulpanfeber
pixel
Deborah Moggach
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Tulip fever
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-7643-775-2
Titeln på Moggachs uppmärksammade bok anspelar på den märkliga spekulation i tulpanlökar som florerade i Amsterdam i början på 1600-talet. I denna era lever köpmannen Cornelius med sin unga hustru Sophia. En dag får han en idé om att de ska låta måla av sig och anlitar konstnären Jan van Loos. Jan och Sophia blir omedelbart förälskade i varandra och inleder ett passionerat förhållande som kräver lögner och listiga, riskfyllda planer för att kunna fortgå.

Moggach skriver korta, luftiga kapitel på aningens poetisk prosa. Jag-rösten byter ansikte hela tiden och växlar mellan Cornelius, Sophia, Jan och tjänsteflickan Maria och det är svårt för mig att utveckla någon relation till eller känsla för någon av personerna. Berättelsen engagerar inte och till sist skummar jag otåligt sidorna för att komma till slutet. Förutom ovan nämnda skäl kan min bedömning påverkats av att jag satt på ett flygplan och mest ville fåt tiden att gå och också för att jag inte kan låta bli att dra en parallell till 'Flicka med pärlörhänge', som också utspelar sig i Holland med en målare i centrum. Till skillnad från 'Tulpanfeber' var den dock rik på intryck, detaljer och karaktärsutvecklande. För Moggach blir det bara ett lågt betyg den här gången.

A-Lo, 2006
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: