The Book Pond
1083 recensioner
4542434 besök
Rosenmordet
pixel
Mary Higgins Clark
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Let me call you sweetheart
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-7119-653-6
Kerry McGrath var åklagare i ett uppmärksammat mål som kallades för 'rosenmordet', där maken (Skip) till offret (Suzanne Reardon) dömdes till livstids fängelse. Tio år senare får Kerry syn på två kvinnor som nästan på pricken liknar den döda Suzanne. Hon börjar nysta i detta märkliga sammanträffande, utan att inse att henne nyfikna frågor är förenat med livsfara.

Lättviktig underhållning, spänningsnivån når inga högre höjder, aningen förutsägbart, men ok på tåget till Göteborg.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: